ALGEMENE MAATREGELEN

coronamaatregelen

ALGEMENE MAATREGELEN
LESSEN

Alle lessen gaan in volledige capaciteit door op de campussen.

WAT DOEN BIJ ZIEKTE?

Ben je besmet, heb je coronasymptomen, is iemand in je directe omgeving besmet of ben je in quarantaine? Om het virus aan HOGENT geen kans te geven, vragen we je om een (eventuele) besmetting of quarantaine zo snel mogelijk te melden via dit formulier. Meld bovendien je afwezigheid in iBaMaFlex (https://ibamaflex.hogent.be).

Studenten met een positieve test of specifieke vragen, nemen contact op met het diensthoofd Preventie, Milieu en Welzijn Frank Claeys via frank.claeys@hogent.be of de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Mathieu Versée via mathieu.versee@cohezio.be.

Ben je verkouden of heb je andere ziektesymptomen? Neem geen risico: blijf thuis en volg de lessen online. Zo dragen we zorg voor elkaar.


MONDMASKERS NIET MEER VERPLICHT

Vanaf maandag 7 maart zijn mondmaskers niet langer verplicht in de gebouwen en in de lessen.

Voel je je comfortabel bij het dragen van een mondmasker dan kan dat uiteraard.

Een goede luchtkwaliteit blijft belangrijk, blijf daarom aandacht hebben voor voldoende ventilatie.

Vertoon je symptomen of ben je potentieel besmet? Neem het zekere voor het onzeker en bescherm je medestudenten door niet naar de lessen te komen. Maak hierover afspraken met je lesgevers. Met deze verstrengde maatregelen willen we ervoor zorgen dat het fysieke lesgebeuren kan blijven doorgaan.

We rekenen op de verantwoordelijkheidszin van iedereen om hieraan bij te dragen.


VENTILATIE ESSENTIEEL

Een goede ventilatie blijft een essentiële preventiemaatregel tegen corona. De school volgt de binnenluchtkwaliteit nauwgezet op.:

  • In leslokalen, oefenlokalen, ateliers, vergaderzalen en restaurant worden de komende periode vaste CO2-meters geplaatst.
  • In kantoorruimtes wordt de kwaliteit opgevolgd met mobiele CO2-meters.
  • In risicosettings worden er bijkomende metingen gedaan met een aerosolmeter.

De gegevens van deze meters worden centraal opgevolgd. Je kan in de lokalen met CO2-meter ook zelf de waarden uitlezen via een QR-code die bij de meter hangt. De actie- en alarmwaarden zijn 900ppm en 1200ppm. Wanneer uit de monitoring blijkt dat de waarden systematisch te hoog zijn in een bepaald lokaal, dan zal worden gevraagd om er een mondmasker te dragen. Wanneer de lesgever bij een eigen meting merkt dat de waarde sporadisch te hoog wordt, dan kan er een ventilatiepauze ingelast worden.

Bij de roostering wordt bovendien rekening gehouden met ventilatiepauzes van 30 minuten na elk lesblok van 2 uur. Aanvullend zullen lesgevers bij lessen langer dan een uur ook een ventilatiepauze geven waarbij alle ramen en deuren opengezet worden.

De ventilatie-instructies staan vermeld bij elk leslokaal. Hou je steeds aan de maximale lestijd en de ventilatiepauzes. Heb aandacht om daar waar nodig ramen en deuren open te zetten. Maar vergeet ook niet om ramen en deuren op het einde van de dag weer te sluiten.

Voor lokalen met een minder goede ventilatie kunnen er bijkomende veiligheidsmaatregelen zijn.


STUDENTENVOORZIENINGEN

Alle studentenvoorzieningen (zorg, huisvesting, catering, sport) verlopen terug normaal.

De afdeling Zorg organiseert opnieuw fysieke consultaties op afspraak, maar ook online consultaties blijven mogelijk.


MOBILITEIT: STAGE EN STUDIE IN HET BUITENLAND

Stage of studie binnen Europa kan in principe doorgaan tenzij de coronamaatregelen in België of het land van bestemming dit verhinderen. Stage of studie buiten Europa kan in principe NIET doorgaan. Echter kan er een uitzonderingsprocedure aangevraagd worden. Neem hiervoor contact op met frauke.velghe@hogent.be.

Hieronder enkele richtlijnen voor studenten die op buitenlandse studie of stage gaan:

  • Volg de richtlijnen van het gastland, je stagebedrijf of de partnerschool steeds nauwgezet op.
  • Blijf contact houden met de coördinator studentenuitwisseling. Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen of bezorgdheden. Neem geen beslissingen zonder ons te consulteren.
  • Registreer je op travellersonline.diplomatie.be zodat de FOD Buitenlandse Zaken een goed zicht heeft waar onze studenten zich bevinden.
  • Zorg dat jouw dossier in Mobility Online steeds up to date is.
  • Meer informatie over reizen vanuit en naar België, de geldende reisadviezen,… kan je terugvinden op volgende websites www.info-coronavirus.be en diplomatie.belgium.be/nl.

Voorlopig mogen alle studenten met buitenlandse studie- of stageplannen tijdens semester 2 zich verder voorbereiden, zowel voor bestemmingen binnen als buiten Europa. Het is echter nog niet zeker of mobiliteit buiten Europa toegelaten wordt voor semester 2. Maak dus nog geen kosten (vliegtuigticket, visum,…) voor hier meer duidelijkheid over bestaat.


ARTISTIEKE WERKING

Voor de artistieke werking gelden de algemene regels voor cultuur van de overheid. Vanaf 7 maart betekent dat dus volledige capaciteit in de zalen en het wegvallen van mondmaskers en Covid-safe Ticket.