INFO OVER DE OPLEIDING Docenten BEZOEK ONS AANMELDEN PRAKTISCH
×

master na master hedendaagse muziek
2 jaar

INFO OVER DE OPLEIDING

De opleiding master na master hedendaagse muziek van het Koninklijk Conservatorium legt de focus op muziek van na 1950, met in toenemende mate de nadruk op de 21ste eeuw. Je specialiseert je in de creatie, de uit­voering en concipiëring van hedendaagse muziekperformances, al dan niet in com­binatie met andere disciplines zoals dans, media­ en installatiekunst, en dit als solist en in ensembleverband. Dit houdt in dat je persoonlijke projecten kunt samenstel­len en creëren, maar ook dat je samen met je medestudenten deel uitmaakt van het ensemble GAME, het Gents Actuele Muziek Ensemble. Hiertoe speel je een actieve rol in de conceptuele fase tot en met de uitvoering van de verschillende performances. Je wordt daarin gecoacht door twee gevestigde ensem­bles voor hedendaagse muziek: ICTUS en SPECTRA.

Zowel je persoonlijke projecten als de GAME producties vinden op regelma­tige basis een podium, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Via workshops en lezingen kom je in contact met internationale experten en wissel je ideeën uit met generatiegenoten uit diverse dis­ciplines: muzikanten, componisten, choreografen, theatermakers, beeldende en mediakunstenaars. Hiertoe is er op regelmatige basis ook een samen­werking met de Research Studios van de Brussels dansschool PARTS, opgericht en geleid door Anne Teresa De Keersmaeker.

De artistieke praktijk vormt de hoofdmoot van het studieprogramma. Deze bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste is er je masterproject, het project waarmee je je aanmeldt in de opleiding. Dat concretiseer je gedurende de opleiding. Je wordt daarin begeleid via individuele coaching op maat van het project. Het leidt tot een juryconcert in de MIRY Concertzaal, dat in het tweede jaar van je master een volwaardig publieksconcert is. Ten tweede is er het opleidingsonderdeel GAME perfor­mances, waarin je participeert aan producties van het ensemble. Tijdens een vijftal groepssessies per jaar komen alle studenten van de opleiding samen en krijgen feedback op hun werk van een gemengde groep van musici van ICTUS en SPECTRA. Deze sessies vormen het derde onderdeel artistieke prak­tijk in je studieprogramma. Jaarlijks is er ook een productie met de ensembles ICTUS en SPECTRA (alternerend).

Naast de praktijk biedt de opleiding ook een aantal theoretische, omkaderende onder­delen aan. Daarin verwerf je kennis op vlak van muziekanalyse, muziektheater, live electronics, video en performance, telkens in relatie met heden­daagse muziek. Deze kennis zal je eigen praktijk voeden, nieuwe mogelijkheden creëren en inspi­reren. Tenslotte introduceert de leerlijn reflectie en onderzoek je in het eerste jaar van je master in onderzoekspraktijken op het vlak van hedendaagse muziek. Je volgt een interdisciplinair masterse­minarie dat gegeven wordt door onderzoekers uit andere vakgroepen (bv. beeldende kunsten) binnen of buiten de school of arts, bijv. in het Orpheus Instituut (centrum voor artistiek onderzoek in de muziek). Je sluit de opleiding af met een concert en een scriptie, een essay gelinkt aan de inhoud van je masterproef.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een masterdiploma in de muziek (uitvoerende muziek of compositie) en krijgt een positief advies van de oriënteringscom­missie na deelname aan de oriënteringsproef. Deze proef bestaat uit twee luiken: een auditie en een gesprek over jouw motivatie en je (uitgeschreven) voorstel voor je masterproject. De oriënterings­proef vindt plaats in de lokalen van de school of arts. De oriënteringscommissie bestaat uit één of meerdere leden van het onderwijzend perso­neel van de opleiding muziek met specialisatie in hedendaagse muziek, een extern jurylid, een vertegenwoordiger van ICTUS en een vertegen­woordiger van SPECTRA, de coördinator master hedendaagse muziek en een voorzitter. Kandidaten kunnen zich aanmelden op individuele basis alsook als ensemble. Bij aanmelding van een ensemble, dienen de verschillende leden van het ensemble zich individueel in te schrijven voor de opleiding.

kaskcontemporarymusic.be

Docenten
publicaties
presentaties
BEZOEK ONS

INFOMOMENT
10.09.22, 09:30-12:30

Meer info over wanneer en hoe je ons kan bezoeken.
Ontvang uitnodigingen voor onze bezoekmomenten.

AANMELDEN

Om in te stromen in de master na master hedendaagse muziek neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.

AANMELDINGSPROCEDURE

  1. Controleer de toelatingsvoorwaarden.
  2. Neem de application guidelines door.
  3. Registreer je voor een oriënteringsproef via webreg.hogent.be.
  4. Doe mee aan de proef.
  5. Na het slagen voor de proef kan je je inschrijving online voltooien.

Heb je een vraag? Contacteer het studentensecretariaat.

PRAKTISCH

Studiefiches
Lestabellen
Studiekosten
Studietrajectbegeleiding

hedendaagse muziek

© Leontien Allemeersch
Bestiaal vs. GAME, foto: Thomas Bachot
© Leontien Allemeersch
© Leontien Allemeersch
Hannah Kölbel © Rudy Carlier Hannah Kölbel, © Rudy Carlier
© Leontien Allemeersch