INFO OVER DE OPLEIDING
×
INFO OVER DE OPLEIDING

Na de bachelor­ en masteropleiding kan een student in een derde cyclus een doctoraat in de kunsten behalen. Voor de organisa­tie van deze derde cyclus werken KASK & Conservatorium en de Universiteit Gent nauw samen.

Centraal in het doctoraat in de kunsten staat de artistieke of ontwerppraktijk en het onderzoek dat zich binnen die praktijk afspeelt. Zoals bij elke discipline het geval is, genereert die praktijk haar eigen vragen en methoden, en is het aan de experten – kunstenaars in de beeldende of audiovisuele kunsten, muziek of drama – om onderzoek op doctoraal niveau te verrichten.

Kandidaat-doctorandi leggen na een jaarlijkse oproep een projectvoorstel voor aan een commissie die het beoordeelt op basis van criteria inzake artistieke excellentie, onderzoeksmethodologie en relevantie. Wie mag starten, combineert de onderzoeksactiviteit met een beperkte doctoraatsopleiding en kan ook meteen expertise en ervaringen delen met studenten in een lesopdracht. Twee promotoren begeleiden doctorandi tijdens hun onderzoek: een promotor met vooral artistieke expertise verbonden aan KASK & Conservatorium en een promotor met theoretische expertise verbonden aan de Universiteit Gent. Aan het einde van zes jaar doctoraatsonderzoek legt de onderzoeker de resultaten, die bestaan uit artistiek werk en een discursief luik, ter verdediging voor aan een jury van experten uit het academische en het artistieke veld.

Voor meer informatie over het doctoraat in de kunsten kan je contact opnemen met de onderzoekscoördinator van KASK & Conservatorium: Katrien Vuylsteke Vanfleteren

doctoraat in de kunsten (i.s.m. UGent)

foto: Dominique Somers
Jan Kempenaers
Martine Huvenne
Ludwig Vandevelde
Jerry Galle
Stephanie Kiwitt
Carl De Keyzer
Wannes Gonnissen, Mimmit
Sylvia Defrance, Her Voice