INFO OVER DE OPLEIDING BEZOEK ONS AANMELDEN PRAKTISCH
×

postgraduaat curatorial studies
1 jaar
Voertaal Engels

INFO OVER DE OPLEIDING

Curatorial Studies is een intensief, eenjarig, Engelstalig postgraduaat dat bedoeld is voor kandidaten met een masterdiploma in de kunsten, menswetenschappen of wetenschappen en een grote belangstelling voor hedendaagse kunst. Kandidaten zonder masterdiploma maar met relevante ervaring in cureren komen ook in aanmerking.

Curatorial Studies werd in 1999 opgericht en is het enige postgraduaat voor curatoren in België. Het is het resultaat van een uniek partnerschap tussen KASK & Conservatorium, Universiteit Gent en S.M.A.K. Gent.

Tijdens deze opleiding maken studenten kennis met hedendaagse curatoriële praktijken in verschillende contexten, zoals musea, stichtingen, door kunstenaars gerunde ruimtes en opdrachtgevers. Curatorial Studies onderscheidt zich van vergelijkbare Europese en Noord-Amerikaanse programma’s door de breedte van de vaardigheden die aan bod komen, van conservering en tentoonstellingsgeschiedenis/-theorie tot collectiebeheer en publieksbemiddeling. Met dit programma worden studenten toegerust om uit te blinken in het curatoriële veld, zowel in de praktische als in de theoretische toepassingen.

Wat ga je studeren?

Curatorial Studies beschouwt curatorschap – van het Latijnse ‘cura’, zorgen voor – als een vitale schakel tussen culturele productie en de bredere sociale sfeer. In deze uitgebreide definitie raakt het curatorschap het hele spectrum van culturele productie, inclusief historisch en artistiek onderzoek, documentatie- en archiefprojecten, en de organisatie van publieke evenementen. Aan KASK & Conservatorium worden studenten Curatorial Studies geconfronteerd met de diverse mogelijkheden van het curatorschap, van het verzamelen, conserveren en bestuderen van moderne en hedendaagse kunst tot het ontwikkelen van nieuwe manieren om kunst publiek te maken via on- en offline tentoonstellingen, publicaties, pedagogische, sociale en performatieve interventies. Curatorial Studies moedigt studenten niet alleen aan om hun persoonlijke curatoriële praktijk te ontwikkelen door het maken van tentoonstellingen, publicaties en evenementen, maar legt ook de nadruk op samenwerking met een collectief eindproject.

Via een mix van lezingen, seminaries, workshops en onafhankelijk onderzoek worden de studenten vertrouwd gemaakt met de meest actuele debatten binnen het hedendaagse curatoriële veld, in het bijzonder wanneer deze raakvlakken hebben met sociale, politieke en ethische kwesties. Gebruikmakend van de uitzonderlijke culturele geschiedenis en context van Gent, alsook van de nabijheid van grote Europese steden, omvat het programma talrijke bezoeken achter de schermen aan belangrijke kunstinstellingen in België en daarbuiten. Studenten wonen op regelmatige basis lezingen bij van prominente sprekers, o.a. in de Curatorial Lectures. Alle docenten Curatorial Studies zijn actief in onderzoek en erkend in hun vakgebied, als conserveringsspecialist, bemiddelaar, curator en wetenschapper. Deze expertise zorgt voor een meeslepende ervaring, waarbij studenten onmiddellijk in contact worden gebracht met de realiteit van het werkveld en zijn professionele uitdagingen.

En dan…

Uitgerust met de uitgebreide kennis en contacten die tijdens het programma zijn opgedaan, (her)betreden de studenten het werkveld in een sterke positie. Alumni van het programma vinden na hun afstuderen werk in de artistieke sector, in musea, galeries, non-profit kunstruimtes, overheidsinstellingen, biënnales, kunstenaarsateliers, bij tijdschriften en, niet in de laatste plaats, in de academische wereld. Bovendien profiteren afgestudeerden van Curatorial Studies, gezien de lange geschiedenis van het programma, van een groot netwerk van alumni die actief blijven in het culturele veld.

curatorialstudies.be
instagram

publicaties
BEZOEK ONS

ONLINE INFOSESSIE
via ZOOM
24.08.22, 10:00, reserveer hier

AANMELDEN

Om in te stromen in een postgraduaat neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.

AANMELDINGSPROCEDURE

  1. Controleer de toelatingsvoorwaarden.
  2. Neem de application guidelines door.
  3. Registreer je voor een oriënteringsproef via webreg.hogent.be.
  4. Doe mee aan de proef.
  5. Na het slagen voor de proef kan je je inschrijving online voltooien.

Heb je een vraag? Contacteer het studentensecretariaat.

PRAKTISCH

Studiefiches
Lestabellen
Studiekosten
Studietrajectbegeleiding

curatorial studies

1 / 2
< >