INFO OVER DE OPLEIDING Docenten BEZOEK ONS AANMELDEN PRAKTISCHE INFO
×

bachelor + master beeldende kunsten, afstudeerrichting vrije kunsten
trajecten bachelor performance, tekenkunst, mediakunst, installatie, schilderkunst, beeldhouwkunst
3 + 1 jaar

INFO OVER DE OPLEIDING

Binnen de school of arts nemen de vrije kunsten traditioneel een centrale plaats in. Ze zijn in de bachelor georganiseerd in zes studietrajecten of ateliers: schilderkunst, beeldhouwkunst, tekenkunst, installatie, mediakunst en per­formance. Deze zes ateliers staan in nauw contact met elkaar en gaan voortdurend allianties aan op artistiek en op organisa­torisch vlak. Het werkveld van de beeldende kunsten wordt momenteel erg bepaald door een openheid tussen traditioneel soms nogal gesloten disciplines. Zelfs indien hun oeuvre zich sterk binnen één medium ontwik­kelt, engageren heel wat kunstenaars zich vandaag spontaan in discipline­overschrij­dende projecten. De beeldhouwer, schilder, mediakunstenaar, installatiekunstenaar of tekenaar of performance kunstenaar houdt zich steeds op in de bredere context van de beeldcultuur en van de andere kunsten. Een dergelijke openheid waarborgt een kritische artistieke praktijk.

De specificiteit van de eigen discipline

Toch vertrekt de pedagogiek van elk afzonderlijk atelier van de specificiteit van de eigen discipline. Dat gaat verder dan het aanleren van technieken. Het impliceert vooral ook een geëngageerde en kritische omgang met beeldtaal en traditie van het medium, die soms eeuwenoud zijn. Van bij de start wordt de student in elk van de zes trajecten aan­gemoedigd een eigen weg te zoeken binnen het medium. Daarbij vereist het ontwikkelen van een persoonlijke artistieke praktijk een kritische weer­ stand tegen te vlugge oplossingen en tegen een te grote dominantie van de virtuoze handeling. Kunst is namelijk ook een manier van denken, in en vanuit het praktische artistieke creëren. Voortdurend wordt gezocht naar inzichten, naar plastische oplossingen en herschrijft men zijn eigen geschie­denis. Dit vereist een grote nieuwsgierigheid en een lucide, intelligente houding van studenten en docenten. Willen weten hoe de zaken in mekaar steken, willen zien, de waarneming uitbreiden en intenser maken; dat is het opzet van de opleiding in elk van de zes ateliers.

Master

In de master krijgt de student nog meer dan voor­heen de ruimte om de individueel ontwikkelde artistieke praktijk verder te ontplooien. Het pro­gramma van de master is daar ten volle op gericht. De student kiest zelf welke mentoren zijn werkontwikkeling ondersteunen en als klankbord optreden. De omkaderende theoretische vakken uit de bachelor worden in de master onder de vorm van seminaries aangeboden waarbij de student een eigen pakket samenstelt toegesneden op de aard van zijn eigen praktijk. Frequent overleg en contact met alle andere masterstudenten vrije kunsten waar­borgt dan weer een open, frisse kijk op het eigen werkproces. Het aftoetsen en voeden van de eigen artistieke praktijk gebeurt in de master tevens ook expliciet in relatie tot het werkveld. Er wordt van de student verwacht dat hij actief participeert in het kunstenveld. Hij gaat aan de slag in musea, als assistent bij kunstenaars of als medewerker bij vzw’s uit het culturele veld,… Dit proces resul­teert uiteindelijk in een afgewerkt masterproject dat finaal wordt gewogen door experten uit het werk­veld: galeriehouders, museumdirecteurs, critici en kunstenaars.

Mastercoördinator: Laura Herman

Docenten

Nel Aerts
Shila Anaraki
Kasper Andreasen
Feiko Beckers
Sven Bellanger
Ruben Bellinckx
Chokri Ben Chikha
Angelique Campens
Edwin Carels
Paul Casaer
Fia Cielen
Geert Clarisse
Evert Defrancq
Karel De Kock
Luc Deleu
Honoré d’O
Anouk De Clercq

Stefaan Dheedene
Raphaël Dua
Hadassah Emmerich
Tom Engels
Jerry Galle
Mekhitar Garabedian
Vincent Geyskens
Johan Grimonprez
Femke Gyselinck
Laura Herman
Veerle Hallaert
Henri Jacobs
Kris Kimpe
Heike Langsdorf
Hendrik Leper
Bart Lodewijks
Ives Maes

Pieter Mathysen
Philip Metten
Carlo Mistiaen
Pieter-Paul Mortier
Laura Nsengiyumva
Joost Rekveld
Alex Reynolds
Jasper Rigole
Gert Robijns
Peter Rogiers
Carla Swerts
Bram Van Damme
Geert Vercaemer
Lieven Van Den Abeele
David Weber-Krebs
Dirk Zoete

publicaties
BEZOEK ONS

INFOMOMENT
10.09.22, 09:30-12:30

Meer info over wanneer en hoe je ons kan bezoeken.
Ontvang uitnodigingen voor onze bezoekmomenten.

AANMELDEN

Als je wil inschrijven voor een academische bachelor beeldende kunsten, moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. Om in te stromen in de master neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.

AANMELDINGSPROCEDURE

  1. Controleer de toelatingsvoorwaarden.
  2. Bachelor: bekijk de inhoud van de toelatingsproef.
    Master: neem de application guidelines door voor vrije kunsten.
  3. Registreer je voor een toelatings- of oriënteringsproef via webreg.hogent.be.
  4. Doe mee aan de proef.
  5. Na het slagen voor de proef kan je je inschrijving online voltooien.

Heb je een vraag? Contacteer het studentensecretariaat.

PRAKTISCHE INFO

Studiefiches
Lestabellen
Studiekosten
Studietrajectbegeleiding

vrije kunsten

KIES EEN TRAJECT

tekenkunst


mediakunst


schilderkunst


beeldhouwkunst


performance


installatie