BEZOEK ONS
×

bachelor + master muziek
afstudeerrichting uitvoerende muziek, trajecten jazz/pop en klassieke muziek
afstudeerrichting scheppende muziek, trajecten compositie en muziekproductie
afstudeerrichting instrumentenbouw
3 + 2 jaar

Met haar campussen midden in het bruisende stadscentrum van Gent, uitgeroepen tot UNESCO City of Music, bevindt de opleiding muziek van KASK & Conservatorium zich in een bevoorrechte positie om begaafde en inspirerende scheppende en uitvoerende musici en instrumentenbouwers op te leiden.

Onze aanpak richt zich op drie lagen van het muzikantschap: de artistieke praktijk, de uitvoeringspraktijk en presentatie, en maatschappelijke betrokkenheid.

Artistieke praktijk. Muziek maken is de kern van ons onderwijsprogramma. Of de hoofddiscipline van de studenten nu het creëren, uitvoeren of produceren van klassieke muziek, pop, jazz, het bouwen van muziekinstrumenten, of een combinatie van deze disciplines is, technische (instrumentale techniek, technologie, vakmanschap) en creatieve vaardigheden (compositie, improvisatie, ontwerp) zijn van het grootste belang, en worden ondersteund door een solide theoretische basis (muziektheorie, mens- en natuurwetenschappen). Naast deze vaardigheden cultiveren we de zogenaamde ‘curating mindset’: een bloeiende artistieke praktijk vereist een onderzoekende geest, voortdurende kritische reflectie, en een ondernemende houding.

Uitvoeringspraktijk en presentatie. Muziek maken vereist samenspel, met of voor een publiek. Zelfs wanneer een student een solocarrière nastreeft, zijn we ervan overtuigd dat muzikale samenwerking in verschillende contexten essentieel is. Daartoe bieden we en stimuleren we uiteenlopende ensemblewerkingen, zoals (big)band, kamerensembles, koor, studio-opnamesessies, orkest, creative labs en interdisciplinaire collectieven. We vinden het belangrijk dat studenten hun werk regelmatig kunnen presenteren en confronteren met medestudenten en/of een breder publiek, van experimentele creaties in de veilige omgeving van de campus, over muziekinstrumentententoonstellingen en try-outs, tot officiële concerten in concertzalen op en buiten de campus.

Betrokkenheid bij de gemeenschap. Muziek maken is een relationele praktijk, waarbij een muzikant of een instrumentenbouwer in verbinding staat met een complex en verweven ecosysteem van collega’s, betrokkenen en publiek. Gedurende de opleiding leggen we de klemtoon op samenwerking en stuwen we het ontstaan van netwerken in concentrische cirkels: van zelfzorg en zelfredzaamheid, over het creëren van samenwerkingsverbanden met andere kunstenaars en lokale culturele organisaties, tot een kritische en sociaal betrokken houding ten opzichte van de mondiale wereld waarin we leven.

BEZOEK ONS

INFODAGEN
25.06.22, 09:30-12:30
10.09.22, 09:30-12:30

Meer info over wanneer en hoe je ons kan bezoeken
Ontvang uitnodigingen voor onze bezoekmomenten

muziek

kies een traject

klassieke muziek


jazz / pop


compositie


muziek­productie


instrumenten­bouw