Bacheloropleidingen
MASTEROPLEIDINGEN
Schakelprogramma's
Bachelor na bachelor landschapsontwikkeling
Bachelor interieurvormgeving via afstandsonderwijs
Master na master hedendaagse muziek
Postgraduaten
Educatieve master
Onze opleidingen ▾

Toelatingsvoorwaarden

Bacheloropleidingen

Als je wil inschrijven voor een bacheloropleiding, moet je een Belgisch diploma secundair onderwijs op zak hebben. Voor de opleidingen beeldende kunsten, audiovisuele kunsten, muziek en drama moet je bovendien slagen voor een artistieke toelatingsproef.

MASTEROPLEIDINGEN

Wie wil inschrijven voor een masteropleiding moet in het bezit zijn van het onderliggende academische diploma. Daarnaast wordt een oriënteringsproef georganiseerd.

Schakelprogramma's

Wie aan een masteropleiding wil beginnen, maar niet over het juiste onderliggende bachelor­diploma beschikt, kan in sommige gevallen een schakel­programma volgen. Je neemt dan best contact op met je studie­traject­begeleider. Kandideren voor een schakel- of voorbereidings­programma verloopt volgens dezelfde procedure als die voor het masterprogramma.

Bachelor na bachelor landschapsontwikkeling
BUITENLANDS DIPLOMA

Indien je over een buitenlands bachelordiploma beschikt, dien je eerst contact op te nemen met de centrale dienst ‘Foreign Student Admission’ van HOGENT. Dit doe je door te mailen naar foreignstudentadmission@hogent.be met de vermelding van jouw nationaliteit en het land waar je jouw certi­ficaten/diploma’s hebt behaald.

Je krijgt een digitaal aanvraag­formulier toegestuurd met alle informatie en richt­lijnen over welke documenten (gelegaliseerde kopijen en vertalingen van je diploma’s en supplementen) je moet bezorgen. Foreign Student Admission is de centrale dienst studenten­aangelegenheden die beslist over jouw toelating tot HOGENT. Pas wanneer je wordt toegelaten tot HOGENT kan je je aanmelden voor een studie aan KASK & Conservatorium net zoals de andere studenten met een Belgisch bachelor diploma.

Opgelet: Afhankelijk van het land van herkomst, kan deze procedure enkele maan­den in beslag nemen, dus meld je tijdig aan (vóór 1 juni).


SPECIFIEK BELGISCH DIPLOMA

Indien je over een Belgisch diploma beschikt van volgende opleidingen hoef je GEEN intakeprocedure te doorlopen:

 • Bachelor in de agro­ en biotechnologie (afstudeerrichting groenmanagement)
 • Bachelor in de landschaps-­ en tuinarchitectuur
 • Bachelor in de toegepaste architectuur
 • Bachelor of Science in de architectuur
 • Master of Science in de architectuur
 • Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen architectuur
 • Master of Science in de ingenieurswetenschappen architectuur
 • Bachelor of Science in de geografie en de geomatica
 • Bachelor of Science in de geografie
 • Master of Science in de geografie
 • Master of Science in de stedenbouw en de ruimtelijke planning

Je kan rechtstreeks online registreren via webreg.hogent.be en je nadien inschrijven als student aan KASK & Conservatorium voor de opleiding Bachelor na Bachelor in de landschapsontwikkeling. Je kan je inschrijving volledig online afwerken.


ANDERE BELGISCHE DIPLOMA’S

Indien je over een ander Belgisch bachelor diploma beschikt dan hierboven vermeld, dien je WEL een intakeprocedure te volgen.

 1. Vul via deze link het intakedocument zo nauwkeurig mogelijk in
 2. Maak een afspraak (met de coördinator van de opleiding) voor het intake­ gesprek met de oriënteringscommissie. Dit kan je doen door te mailen naar glenn.deliege@hogent.be.
 3. Tijdens een individueel intakegesprek zal men jouw motivatie ten aanzien van de Bachelor na Bachelor in de landschapsontwikkeling onderzoeken. De gegevens uit je intakeformulier vormen de basis voor het gesprek. Het is vooral belangrijk dat je de ele­menten uit je dossier kan toelichten en je studiekeuze en verwachtingen kan verduidelijken. Daarnaast wordt er gepeild naar interessepunten, algemene inzichten en denkvermogen op vlak van landschapsontwikkeling. Belangrijke eigenschappen zijn: kritische zin, betrokkenheid, gedrevenheid, doorzettingsvermogen en zelfdiscipline.
 4. De oriënteringscommissie neemt op basis van het intakeformulier en het intake­gesprek een beslissing over het al dan niet toelaten tot de opleiding Bachelor na Bachelor in de landschapsontwikkeling. Onmiddellijk na afloop van het intakegesprek word je op de hoogte gebracht van de beslissing. Indien je bent toegelaten tot de opleiding kan je je registreren en inschrijven als student aan KASK & Conservatorium.

REGISTREREN EN INSCHRIJVEN

De registratie aan KASK & Conservatorium gebeurt online via webreg.hogent.be en kan je zelf thuis doen.

Om te kunnen inschrijven heb je het ingevulde intakeformulier nodig, met de officiële toelating van de oriënteringscommissie tot inschrijven.


VRAGEN OVER LANDSCHAPSONTWIKKELING?

Meer informatie over de bachelor-na-bachelor landschapsontwikkeling bij:
glenn.deliege@hogent.be (coördinator)
eveline.steenhout@hogent.be (studietrajectbegeleider)

Bachelor interieurvormgeving via afstandsonderwijs

De bachelor interieurvormgeving kan je via afstandsonderwijs volgen. Omdat zoiets een specifieke vorm van leren is, nodigen we je eerst uit op een intakegesprek. Meer informatie ontvang je na je preregistratie.

Raadpleeg hier de brochure afstandsonderwijs interieurvormgeving.

Master na master hedendaagse muziek

De master na master hedendaagse muziek is een hoog gespecia­liseerde opleiding. Om toegelaten te worden moet je dus sowieso in het bezit zijn van een masterdiploma in de muziek. De procedure is dezelfde als die voor de master muziek.

Postgraduaten

Je hebt een bachelordiploma nodig om in te schrijven voor het postgraduaat curatorial studies, het postgraduaat digital storytelling of voor het European Postgraduate in Arts in Sound. Daarnaast is er een oriënterend motivatiegesprek (oriënteringsproef). Meer informatie ontvang je na preregistratie op webreg.hogent.be.

Je hebt een masterdiploma nodig om in te schrijven voor de postgraduaten soloist classical music en musical performance practice. Daarnaast is er een oriënterend motivatiegesprek. Meer informatie ontvang je na preregistratie op webreg.hogent.be.

Educatieve master

Deze informatie geldt voor de educatieve master in audiovisuele en beeldende kunsten en voor de educatieve master in muziek en podiumkunsten.


VERKORT TRAJECT 60STP

Je beschikt over een master diploma in de kunsten. De opleiding waarin je je master diploma behaalde, geeft aan tot welke afstudeerrichting je toegelaten wordt (muziek, drama, beeldende kunsten en audiovisuele kunsten). Bij inschrijving voldoe je aan de taalvoorwaarden zoals vastgelegd in het onderwijs- en examenreglement: taalniveau ERK B2 – “vantage”.


INITIEEL TRAJECT 120STP

Je beschikt over een bachelor diploma in de kunsten. De opleiding waarin je je bachelor diploma behaalde, geeft aan tot welke afstudeer­richting je toegelaten wordt (muziek, drama, beeldende kunsten en audiovisuele kunsten). Omdat het initieel traject ook “artistieke” studiepunten omvat, zal je na registratie voor inschrijving worden uitgenodigd voor een oriënterings­proef, georganiseerd door de betrokken afstudeer­richting. Hierbij is er aandacht voor je motivatie, je portfolio en artistieke kwaliteiten en voor je voorstel tot masterproef.

Opgelet: dit geldt niet voor studenten die hun bachelordiploma behalen aan KASK & Conservatorium en rechtstreeks doorstromen naar de educatieve masteropleiding. Bij inschrijving voldoe je aan de taalvoorwaarden zoals vastgelegd in het onderwijs- en examenreglement: taalniveau ERK B2 – “vantage”.