Toelatingsproeven academische bachelor
Oriënteringsproeven master en master-na-master
Oriënteringsproeven voortgezette opleidingen
Onze opleidingen ▾

Muziekproductie (muziek, scheppende muziek)

Aanmelden voor de proef

Je zou graag muziekproductie studeren? Je kan inschrijven voor de toelatingsproef tot aan de deadline voor het voorbereidend dossier. Lees het algemeen reglement goed door.

AANMELDEN

Data en locaties

We kondigen de exacte data voor 2023 aan in december.

De toelatingsproef voor muziekproductie wordt in één sessie georganiseerd.

 • Deadline inschrijven & indienen portfolio: mei
 • Bekendmaking resultaten portfolio: juni
 • Praktische proef: juni
 • Theoretische proef: juni
  Enkel de kandidaten die geslaagd zijn voor het portfolio kunnen deelnemen aan de praktische en theoretische proef.

De praktische proef gaat door op de campus Bijloke (Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent). Het exacte startuur wordt na bekendmaking van de resultaten van de portfolio gecommuniceerd door de jury.

Fase 1 - portfolio

De kandidaat stuurt minimum 3 songs en maximum 5 songs in mp3 formaat via het online formulier.


SONGS & COMPOSITIES

Het portfolio bestaat uit songs of composities die door de kandidaat zijn gecomponeerd (individueel werk of geschreven in samenwerking) en / of opgenomen, gemixed of geproduced en / of  ingespeeld als muzikant en / of gearrangeerd …

Het portfolio moet minstens 2 zelfgeschreven songs bevatten (individueel werk of geschreven in samenwerking) en mag maximum 1 “remix” bevatten.


INFORMATIEFORMULIER

De kandidaat vult tevens het informatieformulier in en stuurt dit door samen met de songs, een pdf-file van de songteksten (indien het om zelfgeschreven teksten gaat) en een recente foto. Extra informatie zoals foto’s, partituren, video’s, recensies,… kan worden toegevoegd.

De kandidaat bundelt alle extra info in 1 map “extra info” en stuurt dit samen door met de rest van het portfolio.

INDIENFORMULIER SONGS en INFORMATIEFORMULIER

Fase 2 - Auditie

Enkel voor kandidaten die geslaagd zijn voor fase 1. De exacte planning wordt nog per mail bekend gemaakt.


MOTIVATIEGESPREK

Tijdens een individueel gesprek zal voornamelijk de motivatie van de kandidaat t.o.v. een kunst­opleiding in het algemeen en de specifieke studierichting in het bijzonder worden onderzocht. De samenstelling van het portfolio van de kandidaat kunnen hier een leidraad zijn. Het is belangrijk dat de kandidaat eigen keuzes kan toelichten en de studiekeuze en verwachtingen kan verduidelijken.

Er wordt gepeild naar interesse­punten, algemene en culturele kennis, denkvermogen, creatieve attitude, inzichten en communicatie­vaardigheden. Belangrijke eigenschappen hierbij kunnen bijvoorbeeld zijn: kritische zin, betrokkenheid, gedrevenheid, liefde voor kunst en muziek, doorzettings­vermogen, zelfdiscipline, zin voor humor…


PRAKTIJKPROEF
 • Transcriptie: op het gehoor noteren van de leadsheet van een popnummer met behulp van instrument (piano, gitaar,…).
 • Songwritingproef: gerichte opdracht(en) rond het schrijven van songs. Een voorbeeld van een songwritingopdracht: schrijf akkoorden en een melodie op basis van een tekst.
 • Bandpractium / Samenspelsessie: de kandidaten spelen op hun eigen instrument en werken in groepsverband een song uit. De vaardigheid op het eigen instrument wordt getest, alsook het functioneren binnen een groep muzikanten.
Fase 3 – Online theoretische proef

Enkel voor kandidaten die geslaagd zijn voor fase 2.

Deze proef vindt online plaats. De exacte planning wordt nog per mail bekend gemaakt.

Deze proef is de verplichte derde stap in de toelatingsprocedure en bestaat uit vijf delen. Voor de deelproeven 1-4 (Muziektheorie, Solfège, Gehoorvorming en Ritme) is een herkansing mogelijk indien een student niet geslaagd is. Deze herkansing is op maandag 29 augustus. Indien men niet slaagt voor Fase 3 of voor de herkansing is men niet geslaagd voor de gehele toelatingsproef.

1. MUZIEKTHEORETISCHE PROEF

Herkennen en noteren van:
• samenstelling en voortekening van majeur- en mineur toonaarden
• alle intervallen binnen het octaaf (rein, klein, groot, verkleind, vergroot)
• volgende drieklanken in grondligging kunnen herkennen en schrijven: majeur, mineur,
verminderd en overmatig.
• volgende vierklanken in grondligging kunnen herkennen en schrijven: majeur zeven (∆), mineur (mi7), half verminderd (ø), verminderd (o), mineur majeur zeven (mi∆), dominant zeven (7), dominant zeven kruis vijf (7+5), dominant zeven mol vijf (7-5),
▪ onderstaande toonladders kunnen herkennen en schrijven:
▪ majeur
▪ mineur harmonisch
▪ mineur melodisch
▪ mineur antiek (Aeolisch)
▪ majeur en mineur pentatonisch
• eenvoudige akkoordprogressies herkennen op trapcijfer en noteren in Romeinse cijfers.


2. SOLFEGEPROEF

Volgende zaken kunnen vormen en zingen:

• alle intervallen binnen het octaaf (rein, klein, groot, verkleind, vergroot) (stijgend én dalend)
• volgende drieklanken in grondligging: majeur, mineur, verminderd en overmatig.
• volgende vierklanken in grondligging: majeur zeven (∆), mineur (mi7), half verminderd (ø), verminderd (o), mineur majeur zeven (mi∆), dominant zeven (7), dominant zeven kruis vijf (7+5), dominant zeven mol vijf (7-5),
▪ onderstaande toonladders:
▪ majeur
▪ mineur harmonisch
▪ mineur melodisch
▪ mineur antiek (Aeolisch)
▪ majeur en mineurpentatonisch
▪ mineur bluesscale
▪ diminished scale
▪ alle modi uit de majeur toonladder: lonisch, Dorisch, Frygisch, Lydisch, Mixolydisch, Aeolisch en Lokrisch.


3. GEHOORVOMINGSPROEF

Horen en noteren van:

 • alle intervallen binnen het octaaf (rein, klein, groot, verkleind, vergroot)
 • volgende drieklanken in grondligging: majeur, mineur, verminderd en overmatig.
 • volgende vierklanken in grondligging: majeur zeven (∆), mineur (mi7), half verminderd (ø), verminderd (o), mineur majeur zeven (mi∆), dominant zeven (7), dominant zeven kruis vijf (7+5), dominant zeven mol vijf (7-5),
 • onderstaande toonladders:
  ▪ majeur
  ▪ mineur harmonisch
  ▪ mineur melodisch
  ▪ mineur antiek (Aeolisch)
  ▪ majeur en mineurpentatonisch
  ▪ mineur bluesscale
  ▪ diminished scale
  ▪ alle modi uit de majeur toonladder: lonisch, Dorisch, Frygisch, Lydisch, Mixolydisch, Aeolisch en Lokrisch.
 • kort melodisch dictee
 • kort ritmisch dictee
 • kort melodisch-ritmisch dictee

  BELUISTER HET FRAGMENT

  DOWNLOAD HET INVULBLAD


  4. RITMISCHE PROEF
  • Ritmisch dictee in 4/4 bestaande uit 4de noten, 8ste noten, triolen en zestiende noten met hun respectievelijke rusten en mogelijke bindingen.
   Het dictee verloopt van basis naar gevorderd over een 16-tal maten om zodoende je niveaugroep te kunnen bepalen in BA1 of mogelijk BA2
  • Ritmische patronen kunnen herkennen en onmiddellijk naklappen op het gehoor. De patronen bestaan uit populaire claves en/of veelgebruikte 1 of 2 maten patronen binnen het jazz-en popidioom.
  • Enkele ritmische leesoefeningen die je zowel binair als in swingfeel kan zingen. Je kan jezelf begeleiden door te knippen op alle tellen of waar kan op 2 en 4.
  • Een korte peiling naar je mogelijkheid om een ritmische motief te fraseren tegen de metronoom of backing track.

  DICTEE DOWNLOADEN

  Proclamatie en nabespreking

  De resultaten worden bekend gemaakt per mail en is er gelegenheid tot een individuele nabespreking. Het uur van de nabespreking wordt tijdig bekend gemaakt. Nadien wordt er geen informatie verstrekt over de proeven.