Toelatingsproeven academische bachelor
Oriënteringsproeven master en master-na-master
Oriënteringsproeven voortgezette opleidingen
Onze opleidingen ▾

Jazz-en popmuziek (muziek, uitvoerende muziek)

Aanmelden voor de proef

Je zou graag jazz/pop studeren? Je kan inschrijven voor de toelatingsproef tot aan de deadline voor het voorbereidend dossier. Lees het algemeen reglement goed door. Kijk ook na of je het juiste diploma hebt bij de toelatingsvoorwaarden.

AANMELDEN

Data en locaties

Bij het aanmelden maak je meteen een keuze voor jazz of voor pop. Er is maar één sessie voorzien voor deze proef. We kondigen de exacte data voor 2023 aan in december.

 • Deadline portfolio: april
 • Bekendmaking resultaten portfolio: mei
 • Praktische proef: mei
 • Theoretische proef: mei
 • Proclamatie: mei
 • Herkansing theorie: augustus

De kandidaten worden verzocht zich grondig op de proef voor te bereiden, stipt aanwezig te zijn op het aanvangsuur en beschikbaar te zijn tijdens de volledige duur van de proef.

De proeven gaan door op de campus Grote Sikkel (ingang Paddenhoek 12, 9000 Gent). Het exacte schema wordt na bekendmaking van de portfolioresultaten meegedeeld.


VERLOOP VAN DE TOELATINGSPROEF

FASE 1

De eerste fase omvat het portfolio. De kandidaat dient het digitale portfolio tijdig in. Enkel de kandidaten die geslaagd zijn voor het portfolio kunnen deelnemen aan FASE 2. Kandidaten die niet geslaagd zijn kunnen op hun portfolio online feedback krijgen.

FASE 2

De tweede fase omvat de praktijkproeven en een motivatiegesprek. De proeven worden ingepland tussen 09:00 en 19:00. Kandidaten worden geacht beide data vrij te houden. Er zijn ter plaatse attesten van afwezigheid beschikbaar voor studenten die hiervoor reguliere onderwijsactiviteiten zouden missen. Het exacte verloop van de proef en een gedetailleerde planning wordt via mail aan de kandidaten bekend gemaakt.

FASE 3

De derde fase omvat de theorieproeven en is enkel voor studenten die slagen voor Fase 2.

Fase 1 - portfolio

Je registreert je eerst administratief online en verkrijgt op die manier een code (deze code/registratienummer wordt vermeld op het einde van de registratie en ook in de automatische bevestigingsmail).

REGISTREREN

Met de code kan je vervolgens het digitaal portfolio en de bijhorende vragenlijst invullen op deze link: klik hier.


De vragenlijst peilt naar je (brede) interesse en motivatie. Ze omvat tevens een link naar drie filmpjes die online raadpleegbaar zijn (Youtube, Facebook, Soundcloud,…), waarin je het beste van jezelf laat horen. Zorg dat jij en je instrument goed in beeld zijn. De nummers duren in totaal max. 15 minuten en worden indien nodig ingespeeld met backingtrack (iRealpro, sequence, elektronische begeleiding,…). Je brengt minimum 1 eigen nummer.  Dit kan een eigen song zijn, een compositie, een persoonlijke bewerking van een bestaande song, een loop waarop geïmproviseerd wordt,… Besteed naast de nodige technische vaardigheden voldoende aandacht aan eigenheid, creativiteit en originaliteit.

Indien je inhoudelijke vragen hebt over het repertoire ( of over bv. backingtracks ) kan je je nog informeren bij onze coördinatoren:

JAZZ toon.vandionant@hogent.be en POP vincent.pierins@hogent.be.

Een commissie bestaande uit docenten van jazz- of pop maakt een voorselectie op basis van dit portfolio. Wie positief beoordeeld wordt, wordt via mail uitgenodigd voor Fase 2 en krijgt dan ook meteen de planning.

Fase 2 - praktische proef

De praktijktest bestaat uit drie delen.

Wie slaagt voor de praktische proef, mag naar fase 3: de theoretische proef. Je ontvangt dan een uitnodiging per e -mail met meer informatie via onze studentenadministratie.


1. AUDITIE / LIVE SPELEN VOOR EEN JURY

Je bereidt 4 stukken voor. Standaard wordt voor kandidaten jazz een begeleidingscombo/ritmesectie voorzien. Kandidaten pop brengen een eigen begeleidingsband mee, bestaande uit max 4 personen. Voorbereide stukken mogen ook solo of met backingtrack worden gebracht. Let op: afhankelijk van geldende covid-maatregelen kan hiervan worden afgeweken; dit wordt desgevallend zo snel mogelijk met kandidaten gecommuniceerd.

Kandidaten en begeleiders brengen hun eigen instrumenten mee. Piano’s, versterkers en een aansluiting op minijack zijn beschikbaar.

De vier stukken omvatten:

 • Eén eigen werk (bij voorkeur een ander dan dat in Fase 1): dit kan een eigen song zijn, een compositie, een muzikaal idee, een persoonlijke bewerking van een bestaande song, een loop waarop geïmproviseerd wordt, je kan gebruik maken van andere instrumenten, of tools, etc…. Laat hier jouw creativiteit de vrije loop.
 • Twee bestaande popsongs of jazzstandards ( + improvisatie ), naargelang de keuze van studierichting. Wij vragen om twee stukken te kiezen in verschillende tempo’s, maatsoorten, toonaarden en feel.
 • Eén verplicht werk: je krijgt bij de bekendmaking van een positief resultaat van het digitaal portfolio ook een opdracht mee. Dit gaat om een verplicht nummer dat je zal moeten uitvoeren met backingtrack. Dit nummer zal per instrument verschillen.

Daarnaast spelt de kandidaat ook nog 1 zichtlezing:

 • Het gaat hierbij om een eenvoudig fragment (een partituur/ leadsheet met evt. begeleiding en improvisatie) dat je net voor de online auditie zal krijgen. Tijdens deze proef laat je je artistiek en technisch niveau op een zo veelzijdig mogelijke wijze aan bod komen.

2. SAMENSPELPROEF

Naast de “core business” op het instrument wordt tijdens de toelatingsproeven ook getoetst naar je creatieve en muzikale inbreng in een samenspelcontext. Je zal samen met een aantal kandidaat-studenten in bandformatie en onder begeleiding van een docent 45 minuten musiceren. Het resultaat is van ondergeschikt belang aan het proces, waarbij vooral wordt gelet op eigenheid, persoonlijke inbreng, communicatie en onderlinge reflectie. Deze proef vergt geen specifieke voorbereiding.


3. MOTIVATIEGESPREK

Tijdens een individueel gesprek zal je motivatie t.o.v. een kunstopleiding in het algemeen en de specifieke studierichting in het bijzonder worden onderzocht. Het digitaal portfolio, de ingevulde vragenlijst en de reeds afgelegde proeven in fase 2 vormen een leidraad voor het motivatiegesprek. Het is belangrijk dat je je eigen keuzes kan toelichten en de studiekeuze en verwachtingen kan verduidelijken.

Er wordt gepeild naar interessepunten, algemene en culturele kennis, denkvermogen, creatieve attitude, inzichten en communicatievaardigheden, maar ook naar praktische zaken zoals je beschikbaarheid voor een voltijdse muziekopleiding, je beoogde inzet en betrokkenheid, communicatievaardigheden…

Wie positief beoordeeld wordt, wordt via mail uitgenodigd voor Fase 3, de theoretische proef. Deze vindt online plaats.

Fase 3 - theoretische proef

Enkel voor kandidaten die geslaagd zijn voor fase 2.

Deze proef vindt online plaats. De exacte planning wordt per mail bekend gemaakt.

Deze proef is de verplichte derde stap in de toelatingsprocedure en bestaat uit vijf delen. Voor de deelproeven 1-4 (Muziektheorie, Solfege, Gehoorvorming en Ritme) is een herkansing mogelijk indien een student niet geslaagd is. Indien men niet slaagt voor Fase 3 of voor de herkansing is men niet geslaagd voor de gehele toelatingsproef.


1. MUZIEKTHEORETISCHE PROEF

herkennen en noteren van:
• samenstelling en voortekening van majeur- en mineur toonaarden
• alle intervallen binnen het octaaf (rein, klein, groot, verkleind, vergroot)
• volgende drieklanken in grondligging kunnen herkennen en schrijven: majeur, mineur,
verminderd en overmatig.
• volgende vierklanken in grondligging kunnen herkennen en schrijven: majeur zeven (∆), mineur (mi7), half verminderd (ø), verminderd (o), mineur majeur zeven (mi∆), dominant zeven (7), dominant zeven kruis vijf (7+5), dominant zeven mol vijf (7-5),
▪ onderstaande toonladders kunnen herkennen en schrijven:
▪ majeur
▪ mineur harmonisch
▪ mineur melodisch
▪ mineur antiek (Aeolisch)
▪ majeur en mineur pentatonisch
• eenvoudige akkoordprogressies herkennen op trapcijfer en noteren in Romeinse cijfers.


2. SOLFEGEPROEF

volgende zaken kunnen vormen en zingen:

• alle intervallen binnen het octaaf (rein, klein, groot, verkleind, vergroot) (stijgend én dalend)
• volgende drieklanken in grondligging: majeur, mineur, verminderd en overmatig.
• volgende vierklanken in grondligging: majeur zeven (∆), mineur (mi7), half verminderd (ø), verminderd (o), mineur majeur zeven (mi∆), dominant zeven (7), dominant zeven kruis vijf (7+5), dominant zeven mol vijf (7-5),
▪ onderstaande toonladders:
▪ majeur
▪ mineur harmonisch
▪ mineur melodisch
▪ mineur antiek (Aeolisch)
▪ majeur en mineurpentatonisch
▪ mineur bluesscale
▪ diminished scale
▪ alle modi uit de majeur toonladder: lonisch, Dorisch, Frygisch, Lydisch, Mixolydisch, Aeolisch en Lokrisch.


3. GEHOORVOMINGSPROEF

Horen en noteren van:

 • alle intervallen binnen het octaaf (rein, klein, groot, verkleind, vergroot)
 • volgende drieklanken in grondligging: majeur, mineur, verminderd en overmatig.
 • volgende vierklanken in grondligging: majeur zeven (∆), mineur (mi7), half verminderd (ø), verminderd (o), mineur majeur zeven (mi∆), dominant zeven (7), dominant zeven kruis vijf (7+5), dominant zeven mol vijf (7-5),
 • onderstaande toonladders:
  ▪ majeur
  ▪ mineur harmonisch
  ▪ mineur melodisch
  ▪ mineur antiek (Aeolisch)
  ▪ majeur en mineurpentatonisch
  ▪ mineur bluesscale
  ▪ diminished scale
  ▪ alle modi uit de majeur toonladder: lonisch, Dorisch, Frygisch, Lydisch, Mixolydisch, Aeolisch en Lokrisch.
 • kort melodisch dictee
 • kort ritmisch dictee
 • kort melodisch-ritmisch dictee

BELUISTER HET FRAGMENT

DOWNLOAD HET INVULBLAD


4. RITMISCHE PROEF
 • Ritmisch dictee in 4/4 bestaande uit 4de noten, 8ste noten, triolen en zestiende noten met hun respectievelijke rusten en mogelijke bindingen.
  Het dictee verloopt van basis naar gevorderd over een 16-tal maten om zodoende je niveaugroep te kunnen bepalen in BA1 of mogelijk BA2
 • Ritmische patronen kunnen herkennen en onmiddellijk naklappen op het gehoor. De patronen bestaan uit populaire claves en/of veelgebruikte 1 of 2 maten patronen binnen het jazz-en popidioom.
 • Enkele ritmische leesoefeningen die je zowel binair als in swingfeel kan zingen. Je kan jezelf begeleiden door te knippen op alle telllen of waar kan op 2 en 4.
 • Een korte peiling naar je mogelijkheid om een ritmische motief te fraseren tegen de metronoom of backing track.

DICTEE DOWNLOADEN

Proclamatie en nabespreking

De resultaten worden bekend gemaakt per mail. Ten slotte is er gelegenheid tot een individuele (online) nabespreking. Het uur van de nabespreking wordt tijdig bekend gemaakt. Nadien wordt er geen informatie verstrekt over de proeven.