Toelatingsproeven academische bachelor
Oriënteringsproeven master en master-na-master
Oriënteringsproeven voortgezette opleidingen
Onze opleidingen ▾

Drama

Aanmelden voor de proef

Je zou graag drama studeren? Je kan inschrijven voor de toelatingsproef tot aan de deadline voor het voorbereidend dossier. Lees het algemeen reglement goed door.

AANMELDEN

Data en locaties

We kondigen de exacte data voor 2023 aan in december.

De toelatingsproef bestaat uit twee fases. De eerste fase wordt tweemaal georganiseerd en kandidaten die slagen stoten door naar de tweede fase die enkel in juli doorgaat. Als men slaagt voor fase 2 is men geslaagd voor de volledige toelatingsproef.

Voor het academiejaar 2023-2024 zijn er twee sessies voor de eerste fase van de toelatingsproeven:

  • FASE 1 februari – maart
  • FASE 1 & 2 juni – juli

Alle proeven gaan door op Campus Bijloke, Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent


SESSIE 1, FASE 1 (februari – maart)

SESSIE 2, FASE 1 (juni – juli)

FASE 2

De tweede fase gaat door in juli. Kandidaten die geslaagd zijn voor fase 1 moeten zich deze 3 dagen beschikbaar houden.


 

Hoe verloopt de registratie?

Na registratie via webreg.hogent.be (vergeet niet te klikken op ‘klik hier om ze af te sluiten’) wordt onmiddellijk een eerste automatische bericht per e-mail verstuurd. Indien er zich een duidelijk probleem zou stellen i.v.m. de toelatingsvoorwaarden, dan wordt de kandidaat hiervan extra verwittigd per e-mail.

Na betaling ontvangt iedere kandidaat-student een e-mailbericht als definitieve bevestiging van de registratie voor de toelatingsproef.

Ten laatste op 15 februari (sessie 1) / 1 juni (sessie 2) wordt een e-mailbericht verstuurd door de coördinator met datum en tijdstip waarop de kandidaat verwacht wordt voor fase 1 van de proef (de kandidaat kan zelf niet kiezen) of met de mededeling dat de kandidaat voorlopig op de wachtlijst staat (er kunnen slechts 100 kandidaten per sessie deelnemen aan de proef). Kandidaten op de wachtlijst krijgen zo snel mogelijk bericht als er extra plaatsen beschikbaar komen.

FASE 1
PRESENTATIE

De kandidaat presenteert (in het bijzijn van een tiental medekandidaten) een eigen gecreëerde voorstelling / performance / act / gebeurtenis / (…) van 3 tot maximum 5 minuten. De kandidaat is volledig vrij om deze opdracht in te vullen. Echter, de door de kandidaat gemaakte artistieke keuzes in deze voorstelling zijn doorslaggevend bij de beoordeling.

Er wordt door de jury gepeild naar de artistieke persoonlijkheid van de kandidaat, zijn/haar eigenheid, verbeelding, scenische aanwezigheid, gevoel voor abstrahering, zeggingskracht en de noodzaak en het verlangen om drama te creëren en/of te spelen…

Na de presentatie krijgt de kandidaat onmiddellijk te horen indien men niet geslaagd is.


BIJKOMENDE OPDRACHTEN

De overgebleven kandidaten krijgen één of meerdere bijkomende opdrachten. Hiervoor dient men werkteksten A en B speelklaar van buiten te kennen (men dient dus geen vastgelegde presentatie van deze teksten voor te bereiden).

WERKTEKSTEN A + B BEKIJKEN

FASE 2
MOTIVATIEGESPREK

Wie geselecteerd is voor de tweede fase, krijgt per mail een kennismakingsdocument met vragen toegestuurd dat tegen een aangegeven deadline ingevuld dient te worden. De antwoorden in dit document vormen de leidraad voor een individueel motivatiegesprek.


SCHRIFTELIJKE TEST

De kandidaat legt ook een schriftelijke test af waarop een antwoord moet gegeven worden op een algemene vraagstelling over een actuele maatschappelijke, culturele en/of artistieke problematiek.


WERKSESSIES

De kandidaat legt ook een spraak- en stemtest af en neemt deel aan verschillende werksessies begeleid door verschillende docenten. Voor één van deze werksessies dient de kandidaat beide rollen van werktekst C speelklaar van buiten te kennen. (ook hier dient men dus geen vastgelegde presentatie van deze tekst voor te bereiden)

Tijdens deze fase wordt er gepeild naar schrijf­vaardigheid, algemene en culturele voorkennis, kritische ingesteldheid, relativerings­vermogen, de vaardig­heid om een genuanceerde opinie te formuleren en een redenering te ontwikkelen, motivatie, technische en artistieke mogelijk- heden met betrekking tot stem en spreken, lichamelijk en ruimtelijk bewustzijn, tactiele interactie, samenspel.