Algemene informatie
Onze opleidingen ▾

Toelatings- en oriënteringsproeven

Algemene informatie

Wie wil inschrijven voor een academische bachelor beeldende kunsten, audiovisuele kunsten, drama of muziek dient eerst te slagen voor een artistieke toelatingsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd. Je schrijft je eerst in voor een proef via webreg.hogent.be.

Voor masters, schakel­programma’s en voortgezette opleidingen voorzien we oriënterings­interviews en -audities. Lees er hier meer over.

Voor de professionele bachelors interieurvormgeving, landschaps-en tuinarchitectuur en landschaps­ontwikkeling hoef je geen toelatingsproef te doen.

Je kan rechtstreeks inschrijven via webreg.hogent.be.

Voor de professionele bachelor digital design and development is er geen toelatingsproef. Hiervoor schrijf je in via webreg.howest.be.

Toelatingsproeven academische bachelor
Algemene informatie
Voor wie?

Artistieke toelatingsproeven zijn niet van toepassing op onze professionele bachelors in interieurvormgeving, landschaps- en tuinarchitectuur en landschapsontwikkeling.

Alle kandidaten moeten de artistieke toelatingsproef afleggen, ook zij die reeds een opleiding in het hoger kunstonderwijs hebben gevolgd.

Alle kandidaten die wensen deel te nemen aan de toelatingsproef dienen zich te registreren via webreg.hogent.be

De afgelegde toelatingsproef is enkel rechtsgeldig in KASK & Conservatorium (HOGENT en Howest) en dit voor de 2 academiejaren die volgen op de toelatingsproef.

Een kandidaat kan binnen een­zelfde academiejaar niet herkansen voor dezelfde toelatings­proef voor de gekozen hoofddiscipline

Toelatingsvoorwaarden

Slagen voor de toelatingsproef betekent niet dat men de toestemming bekomt om de lessen te mogen aanvatten. Naast het slagen voor de toelatingsproef moet je steeds voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de taalvoorwaarden. Je kan ze hier nakijken. Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met toelatingsproeven@hogent.be.

Wie geen geldig diploma bezit, kan eveneens kijken of het algemeen toelatingsonderzoek een oplossing kan bieden. De toelatings­voorwaarden worden gecontroleerd bij inschrijving.

Daarnaast kan de inschrijving van een kandidaat die reeds een minder geslaagde studieloopbaan in het Hoger Onderwijs heeft doorlopen, worden geweigerd. Voor verdere informatie kan u terecht bij de studietraject­begeleider van de opleiding.

Buitenlands diploma?

Kandidaten met een buitenlands diploma contact op te nemen met paul.lamont@hogent.be om na te gaan of hun diploma voldoet aan de toelatings­voorwaarden van de opleiding.

Kandidaten met een Nederlands diploma moeten minsten een VWO-diploma of propedeuse­getuigschrift kunnen voorleggen.

Ben je nog niet zeker?

Kandidaten die nog twijfelen aan hun studiekeuze kunnen proeven afleggen voor verschillende afstudeer­richtingen. Indien men meerdere proeven wil doen, dient men deze te spreiden over de verschillende periodes waarop we proeven organiseren.

Voorbereidend jaar

Voor kandidaten bestaat er een mogelijkheid tot het volgen van een voorbereidend jaar aan:

Secundair Kunstinstituut
Ottogracht 4, 9000 Gent
+ 32 09 269 43 54
scholen.stad.gent/ski ski@stad.gent

of

MUDA
Hofbilkstraat 21, 9940 Evergem
+ 32 09 394 30 80
https://muda.be info@muda.be

Tijdig inschrijven & timing proeven

We raden kandidaten aan om tijdig in te schrijven voor de artistieke toelatings­proef. Voor een aantal opleidingen zijn er inschrijvings­deadlines waar men rekening mee moet houden. Deze deadlines zijn te vinden op de pagina’s met de praktische toelichting van de toelatings­proef waarvoor men kandideert.

KASK & Conservatorium tracht via deze deadlines te komen tot een optimaal verloop van de toelatings­proef voor alle kandidaten.

De proeven worden twee- of driemaal georganiseerd vóór de aanvang van het academiejaar, met uitzondering van Muziek­productie en Jazz- en Popmuziek. Eenmaal het academie­jaar is begonnen, worden er geen bijkomende proeven georganiseerd.

Film (audiovisuele kunsten)
 • Sessie 1, mei, 25.05, 27.05 & 28.05.22 Deadline indienen documenten 18.05
 • Sessie 2, juli, 04 — 06.07.22 Deadline indienen documenten 29.06
 • Sessie 3, augustus, 31.08 — 02.09.22 Deadline indienen documenten 24.08

Bekijk de inhoud van de proef

Animatiefilm (audiovisuele kunsten)
 • Sessie 1, mei, 27.05 — 28.05.22
 • Sessie 2, juli, 04.07 — 06.07.22
 • Sessie 3, augustus, 31.08 — 02.09.22

Bekijk de inhoud van de proef

Drama
 • Sessie 1, fase 1
  Inschrijvingsdeadline: 10.02. Ten laatste op 15.02 krijgt elke tijdig ingeschreven kandidaat per mail één van volgende data met bijhorend tijdstip toegewezen (je kan zelf niet kiezen):
  23.02.2022 / 13:30 of 16:30
  02.03.2022 / 13:30 of 16:30
  09.03.2022 / 13:30 of 16:30
  12.03.2022 / 09:30, 13:00 of 15:30
 • Sessie 2, fase 1
  Inschrijvingsdeadline: 26.05. Je kan pas inschrijven voor sessie 2 nadat sessie 1 afgelopen is. Ten laatste op 01/06 krijgt elke tijdig ingeschreven kandidaat per mail één van de volgende data bijhorend tijdstip toegewezen (je kan zelf niet kiezen):
  WO 22.06.22 / 13:30 of 16:30
  ZA 25.06.22 / 9:30, 13:00 of 15:30
  WO 29.06.22 / 13:30 of 16:30
  DO 30.06.22 / 09:30, 13:00 of 15:30
 • Fase 2,
  De tweede fase gaat door op maandag 4 juli tot en met woensdag 6 juli. Kandidaten die geslaagd zijn voor fase 1 moeten zich deze 3 dagen beschikbaar houden.

Bekijk de inhoud van de proef

Klassieke muziek (muziek, uitvoerende muziek)
 • Sessie 1, mei, 25.05, 27.05 & 28.05.22 Deadline partituren 11.05 met begeleider van de School of Arts, 18.05 zonder begeleider (eigen begeleider kan)
 • Sessie 2, juli, 04.07 — 06.07.22 Deadline partituren 21.06 met begeleider van de School of Arts, 27.06 zonder begeleider (eigen begeleider kan)
 • Sessie 3, augustus, 31.08 — 02.09.22 Deadline partituren 17.08 met begeleider van de School of Arts, 24.08 zonder begeleider (eigen begeleider kan)

Bekijk de inhoud van de proef

Jazz-en popmuziek (muziek, uitvoerende muziek)
 • Sessie 1, deadline portfolio: 29.04.22
 • Sessie 1, bekendmaking resultaten portfolio: 13.05.22
 • Sessie 1, praktische proef: 18.05 – 19.05.22
 • Sessie 1, theoretische proef: 25.05.22
 • Herkansing theorie: 29.08.22

Bekijk de inhoud van de proef

Muziekproductie (muziek, scheppende muziek)
 • Sessie 1, deadline inschrijven & indienen portfolio: 30.05.22
 • Sessie 1, bekendmaking resultaten portfolio: 15.06.22
 • Sessie 1, praktische en theoretische proef: 27.06—28.06.22
 • Sessie 1, theoretische proef: 29.06.22

Bekijk de inhoud van de proef

Compositie (muziek, scheppende muziek)
 • Sessie 1, juli, 04 — 06.07.22
 • Sessie 2, augustus, 31.08 — 02.09.22 – Deadline indienen portfolio: 23.08.22

Bekijk de inhoud van de proef

Instrumentenbouw (muziek)
 • Sessie 1, juli, 04.07 – 06.07.22, Deadline om te registreren: 01.07
 • Sessie 2, augustus, 31.08 – 02.09.22, Deadline om te registreren: 22.08

Bekijk de inhoud van de proef

Vrije kunsten (beeldende kunsten)
 • Sessie 1, juli, 04.07 — 06.07.22, Deadline indienen portfolio: 29.06
 • Sessie 2, augustus, 31.08 — 02.09.22, Deadline indienen portfolio: 26.08

Bekijk de inhoud van de proef

Mode (beeldende kunsten)
 • Sessie 1, juli, 04.07 — 06.07.22
 • Sessie 2, augustus, 31.08 — 02.09.22

Bekijk de inhoud van de proef

Textielontwerp (beeldende kunsten)
 • Sessie 1, juli, 04.07 — 06.07.22
 • Sessie 2, augustus, 31.08 — 02.09.22

Bekijk de inhoud van de proef

Grafisch ontwerp (beeldende kunsten)
 • Sessie 1, juli, 04.07 — 06.07.22
 • Sessie 2, augustus, 31.08 — 02.09.22

Bekijk de inhoud van de proef

Autonome vormgeving (beeldende kunsten)
 • Sessie 1, juli, 04.07 — 06.07.22
 • Sessie 2, augustus, 31.08 — 02.09.22

Bekijk de inhoud van de proef

Fotografie (beeldende kunsten)
 • Sessie 1, juli, 04.07 — 06.07.22
 • Sessie 2, augustus, 31.08 — 02.09.22

Bekijk de inhoud van de proef

Oriënteringsproeven master en master-na-master
Algemene informatie

Jaarlijks organiseren we aan KASK & Conservatorium twee selectierondes voor instromende masterkandidaten: één in de lente en één in de zomer. In de application guidelines (of informatiebrochures) vind je de details over elke toelatings­procedure terug.

Alle informatie omtrent de oriënterings­proeven voor het komende academie­jaar wordt telkens in de loop van december op deze website bekendgemaakt.

Aanmelden gebeurt in enkele stappen:

 1. Je leest de infobundels aandachtig.
 2. Je registreert je via webreg.hogent.be
 3. Je ontvangt een applicatieformulier en vult het in. Je voegt de nodige extra documenten toe.
 4. Je krijgt bevestiging dat je dossier correct is ingediend en ontvangt een uitnodiging voor de auditie of het interview via mail.
 5. Je komt naar het interview of de auditie voor de oriëntatiecommissie.
 6. We laten je weten of je geslaagd bent via mail.
 7. Je stuurt ons je geverifieerde documenten. Hierna ontvang je een brief dat je kan starten aan KASK & Conservatorium
Film (audiovisuele kunsten)
 • Sessie 1, lente, 25.04.22, deadline registratie 25.03.2022 – 16:00
 • Sessie 2, zomer, 29.08.2022, deadline registratie 01.07.2022 – 16:00

Lees de application guidelines

Animatiefilm (audiovisuele kunsten)
 • Sessie 1, lente, 25.04.22, deadline registratie 25.03.2022 – 16:00
 • Sessie 2, zomer, 29.08.2022, deadline registratie 01.07.2022 – 16:00

Lees de application guidelines

Drama
 • Sessie 1, lente, 25.04.22, deadline registratie 25.03.2022 – 16:00
 • Sessie 2, zomer, 29.08.22, deadline registratie 01.07.2022 – 16:00

Lees de application guidelines

Klassieke muziek (muziek, uitvoerende muziek)
 • Sessie 1, april, 25.04 – 26.04.22, deadline registratie 25.03.22 – 16:00
 • Sessie 2, juni, 30.06 – 01.07.22, deadline registratie 17.06.22 – 16:00
 • Sessie 3, augustus, 29.08 – 30.08.22, deadline registratie 01.07.22 – 16:00

Lees de Application Guidelines

Jazz- en popmuziek (muziek, uitvoerende muziek)
 • Sessie 1, lente, 25.04.22, deadline registratie 25.03.2022 – 16:00
 • Sessie 2, zomer, 30.06.2022, deadline registratie 17.06.2022 – 16:00

Lees de Application Guidelines

Muziekproductie (muziek, scheppende muziek)
 • Sessie 1, lente, 25.04.22, deadline registratie 25.03.2022 – 16:00
 • Sessie 2, zomer, 29.08.2022, deadline registratie 17.06.2022 – 16:00

Lees de Application Guidelines

Compositie (muziek, scheppende muziek)
 • Sessie 1, april, 25.04 – 26.04.22, deadline registratie 25.03.22 – 16:00
 • Sessie 2, juni, 30.06 – 01.07.22, deadline registratie 17.06.22 – 16:00
 • Sessie 3, augustus, 29.08 – 30.08.22, deadline registratie 01.07.22 – 16:00

Lees de Application Guidelines

Muziektheorie (muziek)
 • Sessie 1, april, 25.04 – 26.04.22, deadline registratie 25.03.22 – 16:00
 • Sessie 2, juni, 30.06 – 01.07.22, deadline registratie 17.06.22 – 16:00
 • Sessie 3, augustus, 29.08 – 30.08.22, deadline registratie 01.07.22 – 16:00

Lees de Application Guidelines

Instrumentenbouw (muziek)
 • Sessie 1, lente, 25.04.22, deadline registratie 25.03.2022 – 16:00
 • Sessie 2, zomer, 29.08.2022, deadline registratie 01.07.2022 – 16:00

Lees de Application Guidelines

Master na master hedendaagse muziek
 • Sessie 1, april, 27.04.22, deadline registratie 25.03.22 – 16:00
 • Sessie 2, april, 29.06.22, deadline registratie 17.06.22 – 16:00
 • Sessie 3, april, 26.08.22, deadline registratie 01.07.22 – 16:00

Lees de Application Guidelines

Vrije kunsten (beeldende kunsten)
 • Sessie 1, lente, 25.04.22, deadline registratie 25.03.2022 – 16:00
 • Sessie 2, zomer, 29.08.2022, deadline registratie 01.07.2022 – 16:00

Lees de application guidelines

Mode (beeldende kunsten)
 • Sessie 1, lente, 25.04.22, deadline registratie 25.03.2022 – 16:00
 • Sessie 2, zomer, 29.08.2022, deadline registratie 01.07.2022 – 16:00

Lees de application guidelines

Textielontwerp (beeldende kunsten)
 • Sessie 1, lente, 25.04.22, deadline registratie 25.03.2022 – 16:00
 • Sessie 2, zomer, 29.08.2022, deadline registratie 01.07.2022 – 16:00

Lees de application guidelines

Grafisch ontwerp (beeldende kunsten)
 • Sessie 1, lente, 25.04.22, deadline registratie 25.03.2022 – 16:00
 • Sessie 2, zomer, 29.08.2022, deadline registratie 01.07.2022 – 16:00

Lees de application guidelines

Autonome vormgeving (beeldende kunsten)
 • Sessie 1, lente, 25.04.22, deadline registratie 25.03.2022 – 16:00
 • Sessie 2, zomer, 29.08.2022, deadline registratie 01.07.2022 – 16:00

Lees de application guidelines

Fotografie (beeldende kunsten)
 • Sessie 1, lente, 25.04.22, deadline registratie 25.03.2022 – 16:00
 • Sessie 2, zomer, 29.08.2022, deadline registratie 01.07.2022 – 16:00

Lees de application guidelines

Educatieve master

Wanneer je het initiële traject wil volgen, wordt je uitgenodigd voor een oriënteringsproef van jouw afstudeerrichting.

Oriënteringsproeven voortgezette opleidingen
Procedure

Wil je je aanmelden voor één van onze voortgezette opleidingen?

Voor de bachelor na bachelor landschapsontwikkeling is er geen oriënteringsproef. Je kan rechtstreeks inschrijven via webreg.hogent.be.

Vooraleer je kan starten in een postgraduaat, moet je een toelatingsprocedure doorlopen. In de application guidelines (of informatiebrochures) vind je de details over elke procedure terug.

Aanmelden gebeurt in enkele stappen:

 1. Je leest de infobundels aandachtig.
 2. Je registreert je via webreg.hogent.be
 3. Je ontvangt een applicatieformulier en vult het in. Je voegt de nodige extra documenten toe.
 4. Je krijgt bevestiging dat je dossier correct is ingediend en ontvangt een uitnodiging voor de auditie of het interview via mail.
 5. Je komt naar het interview of de auditie voor de oriëntatiecommissie.
 6. We laten je weten of je geslaagd bent via mail.
 7. Je stuurt ons je geverifieerde documenten. Hierna ontvang je een brief dat je kan starten aan KASK & Conservatorium.
Postgraduaat curatorial studies
 • Sessie 1, mei, 09.05.22, deadline registratie 02.05.22 – 12:00
 • Sessie 2, september, 05.09.22, deadline registratie 29.08.22 – 12:00

Lees de Application Guidelines

Postgraduaat digital storytelling

Je kan nog steeds aanmelden voor het postgraduaat digital storytelling 2022-2023. Contacteer Pieter Blomme.

Postgraduaat musical performance practice
 • Sessie 1, april, 25.04.22, deadline registratie 25.03.22 – 16:00
 • Sessie 2, juli, 01.07.22, deadline registratie 17.06.22 – 16:00
 • Sessie 3, augustus, 29.08.22, deadline registratie 01.07.22 – 16:00

Lees de Application guidelines

Postgraduaat soloist classical music
 • Sessie 1, april, 25.04.22, deadline registratie 25.03.22 – 16:00
 • Sessie 2, juli, 01.07.22, deadline registratie 17.06.22 – 16:00
 • Sessie 3, augustus, 29.08.22, deadline registratie 01.07.22 – 16:00

Lees de Application guidelines

European Postgraduate in Arts in Sound (EPAS)

  Meer informatie op epasound.org